Det här är en variant på utfallssteg, där man kliver ut med benet snett bakom det […]